Wil jij….

Niets is alles

Meer bewust worden van jezelf,
dat angsten ophouden te bestaan.
Vanuit liefde je hart openen,
in je zuivere kracht gaan staan?
Dan kan Sunyata coaching iets voor jou zijn.
Ook is het mogelijk om te werken aan de relatie of het hele gezin.

Als Coach:

Als coach ga ik ervan uit dat alles al in je besloten ligt. Het heeft zich nog niet aan je geopenbaard. Ik zal samen met jou in stilte keren. Vanuit de stilte help ik je kijken naar alle onderwerpen die zich aandienen. Ik stel veel eigenwijze en kritische vragen die ervoor zullen zorgen dat je leert kijken en op zoek gaat naar jezelf. Ik geef je feedback op je lichaamstaal. Ik ben hier vooral een pratende spiegel. Reflectie en dieptevragen zijn sleutelwoorden die bij mijn stijl van coachen horen.

Vanuit een open en oordeelvrije houding zullen we dat wat in angst is naar liefde brengen. Ik zal je begeleiden in het proces dat angst ophoudt te bestaan. Als de angst afneemt komt er ruimte voor liefde. Je zult na de coaching je leven meer gaan leven vanuit je zuivere kracht.

Vertrouw op je bron!

Als trainer:

Als trainer van Sunyata-coaching geef ik trainingen op maatwerk, waarbij de beoogde resultaten en de cultuur van de organisatie bepalen hoe een training wordt ingericht, en de werkwijze wordt afgestemd op de behoefte aan vaardigheden en inzichten. Dit betekent dat vooraf duidelijke afspraken gemaakt worden over doelstellingen en inrichting van de training, en meetbare resultaten worden geformuleerd.

Enkele voorbeelden:

  • bewustzijnstraining voor teams, jongeren en gezinnen.
  • Intervisie binnen teams.
  • Individuele coaching op het werk.