Over mijzelf

c13647795a6e6d1b9f37f9c7f192f534
Als kind wist ik nog niet dat ik later in stilte wilde gaan coachen.

Ik kreeg al op jonge leeftijd te maken met verlies, bijvoorbeeld het overlijden van mijn ouders en ook anderen die heel dichtbij stonden. Het maakte dat ik jaren lang in weerstand leefde om maar niet mijn verhaal te hoeven vertellen. Ik belandde in een gat en kwam in contact met een vrouw die healing massage gaf. Ik vond het fascinerend om te ervaren dat ik zonder mijn verhaal te vertellen, tijdens de healing de vastgezette emoties begon te voelen en opnieuw beleefd werden. Ik voelde hoe alles, dat wat in mijn angst naar boven kwam, in het licht gehouden werd. Haar liefdevolle en oordeelvrije houding, maakte het voor mij mogelijk om mijn eigen inzichten te zien. Ik keek naar wat er in mijn angst naar boven kwam en gaf het mijn aandacht. Met begeleiding van deze vrouw bracht ik het naar liefde!

Dit heeft er toe geleid dat ik vanuit mijn zuivere kracht andere mensen wil begeleiden naar hun zuivere kracht. Na de opleiding Sociale Pedagogische Hulpverlening te hebben afgerond, werk ik nu alweer vijftien jaar lang met passie, in verschillende functies met verscheidende methodieken met kinderen/jongeren en hun gezin/familie.

Ik herkende de vluchtroutes bij de jongeren en hun ouders. Door mijn eigen angsten te hebben aangepakt, kon ik de jongeren en hun ouders, vanuit een liefdevolle en oordeelvrije houding begeleiden in hun bewustwordingsproces. Het mooiste wat dit werk brengt, en het ontroerd mij nog steeds, is wanneer het gezin weer in zijn kracht komt te staan en ze elkaar liefdevol benaderden.

Tijdens deze loopbaan kwam ik bij mijn verlangen om naast mijn werk een coachopleiding te gaan volgen. Ik volgde mijn verlangen door een coachopleiding te volgen bij Move a Mountain. Tijdens deze prachtige opleiding, die er volledig van uitgaat dat alles al in je zit, kwam ik in aanraking met mijn missie!

Op weg naar mijn missie heb ik een gedicht geschreven, dat move a mountain op hun website (bij reacties deelnemers) heeft geplaatst.

Missie:

Tijdens mijn coachopleiding bij move a mountain onderging ik een visualisatie waarin ik mijn missie zag. Tijdens mijn reis naar een kasteel dat boven op een berg stond, liepen de rillingen over mijn lijf. De aanwezige energieën tijdens mijn looptocht gingen dwars door iedere vezel van mijn lichaam. Ik voelde dat er iets ging gebeuren. Ik ging sneller lopen en het kasteel kwam steeds dichterbij. Het zag er verlaten maar mysterieus uit. Ik kwam bij de poort en werd intuïtief toegetrokken naar een zaal die gevuld was met mensen. Ik bleef staan en voelde hoe alle ogen op mij werden gericht. Niemand zei iets….daar stond ik dan, tussen allemaal mensen maar in volledige stilte…….

Vanuit deze stilte stond een vrouw op die langzaam op me af kwam lopen. Ze pakte heel liefdevol mijn beide handen vast en vroeg of ik mijn handen wilde verlenen aan mensen die hulp nodig hebben bij hun zelfgenezingsproces. Volmondig zei ik ja! Ik voelde hoe mijn lijf volstroomde met liefdevolle energie. Mijn handen werden steeds warmer. Mijn hart begon sneller te kloppen en mijn lichaam voelde heel licht. Ineens werd het heel stil in mij…. Het zat al lang in mij besloten maar nu kwam mijn missie vanuit deze stilte aan het daglicht! Ik wil deze missie dan ook vanuit mijn coaching vorm gaan geven.

Deze missie maakte mij bewust dat ik niet anders hoefde te worden. Ik hoefde alleen maar mijn zuiver potentieel , mijn bron, te herinneren.