Sunyata betekent ‘nietsheid’

Niets is alles

Niets-heid is leegte. Wat je voelt als je bijvoorbeeld in een gat terecht bent gekomen. Dit kan heel verwarrend en zelfs angstaanjagend zijn. Als je geen richting meer ziet, geen houvast meer voelt, niet bewust bent van je keuzes, niet beseft wat er nog mogelijk is en op je wacht, maar juist in deze staat is het mogelijk om in contact te komen met je zuivere potentieel, je bron. Het enige wat je te doen hebt is je ontspannen in deze nietsheid…. je laten vallen in deze stilte tussen woorden… deze pauze tussen uit- en inademing waarnemen.

Nietsheid stroomt over van de mogelijkheden. Het is een zuiver potentieel. Als je oordeel vrij bent spreek je vanuit de zuivere kracht, je bron. Het heeft zich nog niet in je geopenbaard, maar alles ligt al in je besloten. Aan het begin staat de natuur, aan het einde staat de natuur. Waarom maak jij je dan zo druk halverwege

Uit het niets ontstaat alles!